Harmonogram odpadów w Łupkach w II kwartale 2016 r.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych z posesji wiejskich w Łupkach (II kwartał 2016): Kwiecień: 4.04.2016, 13.04.2016, 22.04.2016, Maj: 4.05.2016, 12.05.2016, 23.05.2016, Czerwiec: 2.06.2016, 13.06.2016, 22.06.2016. Harmonogram wywozu odpadów gromadzonych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Łupek (II kwartał 2016): Kwiecień: 11.04.2016, 25.04.2016, Maj: 9.05.2016, 23.05.2016, Czerwiec: 6.06.2016, 20.06.2016 Odpady wielkogabarytowe z posesji wiejskich w Łupkach w II kwartale 2016 r. będą zbierane...

Continue reading →