Harmonogram odpadów w Łupkach w II półroczu 2016 r.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych z posesji wiejskich w Łupkach (II półrocze 2016): Lipiec: 4.07.2016, 13.07.2016, 22.07.2016, Sierpień: 2.08.2016, 11.08.2016, 23.08.2016, Wrzesień: 2.09.2016, 13.09.2016, 22.09.2016. Październik: 4.10.2016, 13.10.2016, 24.10.2016, Listopad: 3.11.2016, 14.11.2016, 23.11.2016, Grudzień: 2.12.2016, 13.12.2016, 22.12.2016. Harmonogram wywozu odpadów gromadzonych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Łupek (II półrocze 2016): Lipiec: 4.07.2016, 18.07.2016, Sierpień: 1.08.2016, 16.08.2016, 29.08.2016, Wrzesień: 12.09.2016, 26.09.2016. Październik: 10.10.2016, 24.10.2016, Listopad: 7.11.2016, 21.11.2016, Grudzień: 5.12.2016, 19.12.2016. Odpady wielkogabarytowe z posesji wiejskich w Łupkach w II półroczu 2016...

Continue reading →