Harmonogram odpadów w Łupkach w II kwartale 2016 r.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych z posesji wiejskich w Łupkach (II kwartał 2016):

Kwiecień: 4.04.2016, 13.04.2016, 22.04.2016,

Maj: 4.05.2016, 12.05.2016, 23.05.2016,

Czerwiec: 2.06.2016, 13.06.2016, 22.06.2016.

Harmonogram wywozu odpadów gromadzonych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Łupek (II kwartał 2016):

Kwiecień: 11.04.2016, 25.04.2016,

Maj: 9.05.2016, 23.05.2016,

Czerwiec: 6.06.2016, 20.06.2016

Odpady wielkogabarytowe z posesji wiejskich w Łupkach w II kwartale 2016 r. będą zbierane 16.05.2016 r.

Tylko w tym terminie można wystawić odpady wielkogabarytowe przy pojemnikach.

SHARE IT: