Przebudowa drogi w Łupkach w 2016 r.

Po wielu latach oczekiwania mieszkańcy Łupek będą mogli jeszcze w tym roku skorzystać ze zmodernizowanej drogi gminnej prowadzącej z centrum wsi do drogi krajowej wiodącej na Białą Piską

28 kwietnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził  zmienioną Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.   W wyniku zakończonych przez beneficjentów Programu postępowań przetargowych powstały oszczędności z uzyskania niższych kwot po przetargach, od kwot pierwotnie wnioskowanych i zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 r. Wskutek powyższego przyjęto do dofinansowania kolejne wnioski z listy rankingowej.

To informacje ze strony Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Najlepsze jednak znajdziemy, kiedy klikniemy na link prowadzący do aktualnej listy. Na miejscu 26 jest

D R O G A   W   Ł U P K A C H   łącząca naszą wieś z drogą krajową prowadzącą do Białej Piskiej.

Oznacza to, że droga w Łupkach powstanie do końca 2016 r.

 

SHARE IT: