Harmonogram wywozu odpadów w Łupkach w 2017 r.

Poniżej prezentujemy harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, gromadzonych selektywnie i wielkogabarytowych z posesji wiejskich w Łupkach w całym 2017 roku.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych z posesji wiejskich w Łupkach (2017):

Styczeń: 3.01.2017, 13.01.2017, 24.01.2017,

Luty2.02.2017, 13.02.2017, 22.02.2017,

Marzec: 2.03.2017, 13.03.2017, 22.03.2017,

Kwiecień: 4.04.2017, 12.04.2017, 22.04.2017,

Maj: 4.05.2017, 15.05.2017, 24.05.2017,

Czerwiec: 2.06.2017, 13.06.2017, 23.06.2017,

Lipiec: 4.07.2017, 13.07.2017, 24.07.2017,

Sierpień2.08.2017, 11.08.2017, 23.08.2017,

Wrzesień: 4.09.2017, 13.09.2017, 22.09.2017,

Październik: 3.10.2017, 12.10.2017, 23.10.2017,

Listopad: 3.11.2017, 14.11.2017, 23.11.2017,

Grudzień: 2.12.2017, 12.12.2017, 20.12.2017,

Harmonogram wywozu odpadów gromadzonych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Łupek (2017):

Styczeń: 2.01.2017, 16.01.2017, 30.01.2017,

Luty13.02.2017, 27.02.2017,

Marzec: 13.03.2017, 27.03.2017,

Kwiecień: 10.04.2017, 24.04.2017,

Maj: 8.05.2017, 22.05.2017,

Czerwiec: 5.06.2017, 19.06.2017,

Lipiec: 3.07.2017, 17.07.2017, 31.07.2017,

Sierpień14.08.2017, 28.08.2017,

Wrzesień: 11.09.2017, 25.09.2017,

Październik: 9.10.2017, 23.10.2017,

Listopad: 6.11.2017, 20.11.2017,

Grudzień: 4.12.2017, 18.12.2017,

Odpady wielkogabarytowe z posesji wiejskich w Łupkach w 2017 r. będą zbierane 6.02.2017 r., 15.05.2017 r., 7.08.2017 r. i 13.11.2017 r.

Tylko w tym terminie można wystawić odpady wielkogabarytowe przy pojemnikach.

SHARE IT: