Razem na START

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasze Stowarzyszenie pozyskało środki w ramach Programu Inicjatyw Obywatelskich pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 2.

Stowarzyszenie „Razem dla Łupek” zostało utworzone stosunkowo niedawno (pod koniec 2016 r.). Jeszcze jako grupa nieformalna rozpoczęliśmy pozyskiwanie środków zewnętrznych na różnego rodzaju inicjatywy. Brakowało nam jednak podstawowego sprzętu biurowego.

W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) udało nam się uzyskać dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania pn. „Razem na START”. Projekt polega na wzmocnieniu potencjału technologicznego Stowarzyszenia „Razem dla Łupek” polegającego na zakupie sprzętu i oprogramowania technologicznego, tj. komputera przenośnego wraz z torbą, urządzenia wielofunkcyjnego, myszki, głośnika, oprogramowania księgowego i biurowego.

Zakupy te stanowią istotne elementy wzmacniające funkcjonowanie naszego Stowarzyszeniem i pozwalają na skupieniu się na realizacji zadań statutowych.

Projekt zrealizowano ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2” dofinansowanego przez MRPiPS w ramach FIO

SHARE IT: