Członkostwo:

członkostwo

Jeśli mieszkasz w Łupkach, prowadzisz tu swoją działalność lub pracujesz możesz zostać Członkiem Zwyczajnym naszego Stowarzyszenia. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację przystąpienia.

Członków Zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, powiadamiając pisemne zainteresowanego.

Jeżeli zaś jesteś zainteresowany działalnością naszego Stowarzyszenia i jesteś w stanie zadeklarować na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną, możesz zostać Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia „Razem dla Łuipek”. Złóż pisemną deklarację przystąpienia Pamiętaj, że Członkiem Wspierającym może zostać także osoba prawna, np. firma.

Członków Wspierających także przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, powiadamiając pisemne zainteresowanego.

Członek Zwyczajny ma prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu,
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
3) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i aktywnego realizowania jego celów statutowych,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek.

PRAWA CZŁONKA WSPIERAJACEGO

Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Dołącz teraz wypełniając formularz:

Deklaracji przystąpienia Członka Zwyczajnego

Deklaracji przystąpienia Członka Wspierającego (osoba fizyczna)

Deklaracji przystąpienia Członka Wspierającego (osoba prawna)


Wolontariat:

wolontariat

 

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Stowarzyszenia „Razem dla Łiupek” i pomagać aktywnie przy prowadzeniu zajęć w naszej świetlicy wiejskiej – skontaktuj się z Nami. Napisz na adres: stowarzyszenie@razemdlalupek.pl