Minimalna składka członkowska za 2017 r. to 36 zł.

Składka członkowska jest płatna w terminie do 30 września 2017 r.

Składka członkowska jest płatna w formie:

  • gotówkowej, przekazanej Skarbnikowi Zarządu lub innemu Członkowi Zarządu za potwierdzeniem wpłaty.
  • bezgotówkowej przekazanej na rachunek Stowarzyszenia 34 1600 1462 1836 0872 8000 0001 z określeniem w tytule imienia i nazwiska oraz dopiskiem „składka członkowska za 2017”.

Członkowie Stowarzyszenia mogą wpłacać składkę członkowską powyżej minimalnej wysokości w dowolnym terminie.