ZARZĄD:

Paweł Bosak – Prezes

Natalia Kowalewska – Wiceprezes

Marcin Pysz – Skarbnik

Monika Krzyżanowska – Sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Ryszard Boho

Józef Makarski

Małorzata Waszkiewicz